Документи для вступу

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

для денної форми навчання

для заочної форми навчання