Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Місто: Чернігів
Назва структурного підрозділу: Чернігівський інститут ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Рік заснування: 1998
Акредитація: ІІІ рівень
Керівник: Мурашко Микола Іванович, кандидат економічних наук, доцент, (0462) 677-179
Форми навчання: денна, заочна (у т.ч. дистанційна).
Кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст
Адреса: 14017 м. Чернігів, вул. Промислова, 17
Телефон: (0462) 677-179, (0462) 677-315
Телефон приймальної комісії: (04622) 4-91-17, (0462) 677-179.

Навчальний процес у Чернігівському інституті забезпечується силами шести кафедр, з них чотири випускаючі:

Усі спеціальності мають ліцензії та сертифікати про акредитацію видані Міністерством освіти і науки України. Інститут готує майбутніх менеджерів та юристів за такими спеціальностями:

Чернігівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» готує висококваліфікованих спеціалістів, які своєю працею змінюють економіку нашого краю, примножують здобутки України у ринкових перетвореннях. За весь період існування було підготовлено і випущено 2339 фахівців.

Викладацький колектив має значний потенціал і успішно вирішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання. Його діяльність спрямована на забезпечення високого якісного рівня підготовки фахівців.

Науково-педагогічні працівники інституту ведуть активну науково-дослідну роботу за такими напрямами:

Відповідальна кафедра

Назва теми

Кафедра Правознавства

 

«Вивчення правових аспектів розвитку Чернігівського регіону в сучасних умовах»

Кафедра «Управління персоналом та економіки праці»

«Домінанти управління в регіональній господарській системі»

Кафедра «Гуманітарних наук»

«Вивчення актуальних проблеми гуманітарних наук»

Кафедра «Фундаментальної підготовки»

«Розгляд ролі математичних методів в економіці та екології»

Кафедра «Менеджменту і адміністрування»

«Розробка регіональної проблеми ефективного функціонування економіки, в тому числі по галузях, в Чернігівській області»

Кафедра

«Фінансів і кредиту»

«Розробка фінансово-економічних засад інноваційного розвитку базових галузей економіки регіону»

За цей період опубліковано всього по кафедрах більше 500 видань, 17 монографій, 33 навчальні посібники та більше 700 наукових статей.

Три науково-педагогічних співпрацівника інституту є членами спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

У Чернігівському інституті імені Героїв Крут МАУП успішно працюють досвідчені науковці-практики:

Ступа В.І. - доктор технічних наук, професор, автор та співавтор 75 наукових статей, стаж управлінської роботи - 36 років.

Сич Е.М. – доктор економічних наук, професор автор та співавтор понад 400 наукових праць, у тому числі 7 монографій і 4 навчальних посібників тощо, які надруковані як в Україні, так і за кордоном, має 2 авторських свідоцтва.

Ільчук В.П. – доктор економічних наук, професор, автор та співавтор 3 монографій, 2 навчальних посібників, більш ніж 100 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 5 авторських свідоцтв.

Удовіченко В.П. – доктор економічних наук, професор, автор 8 монографій, 7 брошур та більше 100 наукових статей.

У травні 2009 року була започаткована наукова традиція - проведення Міжнародних науково-практичних конференцій, в яких беруть участь науковці-практики з Німеччини та науковці з інших ВНЗ міста. За останні  роки відбулось 4 міжнародні конференції на яких розглядались регіональні аспекти суспільного розвитку.