Правознавство

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Кваліфікації: бакалавр з права, магістр з права

 

Терміни навчання

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 4,0 роки (денна) та 4,6 роки (заочна) – на базі повної загальної середньої освіти.

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти –2,0 роки (денна) та 2,6 роки (заочна) – на базі диплома молодшого спеціаліста спорідненої спеціальності.

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 1,6 роки (денна) та 2,0 роки (заочна) – на базі диплома бакалавра/спеціаліста спорідненої спеціальності

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 2,0 роки (денна) та 2,6 роки (заочна) – на базі диплома бакалавра/спеціаліста неспорідненої спеціальності

 

Слухачі отримують комплекс знань з соціально-гуманітраних та професійно-орієнтованих дисциплін в різних галузях, необхідний для застосування в умовах розвитку ринкових відносин і побудови незалежної демократичної держави.

 

Перелік основних навчальних дисциплін:

Для бакалаврів

 

Для магістрів

 

Можливе місце роботи

Посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.

 

Можливі посади:

Бакалаври – секретарі адміністративних органів; судові секретарі, виконавці та розпорядники; організатори діловодства (державні установи); організатори діловодства (види економічної діяльності); організатори діловодства (система судочинства); помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічники керівників малих підприємств без апарату управління; інші помічники; інші технічні фахівці в галузі управління; державні інспектори; інспектори митної служби; інспектори податкової служби; інспектори із соціальної допомоги; інспектори з ліцензій; інші державні інспектори; інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання; фахівці кримінально-виконавчої служби; соціальні працівники.

Магістри – керівні працівники апарату центральних органів державної влади; керівні працівники апарату органів судової влади; керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; керівники юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники; менеджери (управителі) з права; професіонали державної служби; професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду; наукові співробітники (правознавство); адвокати; прокурори; судді; посадові особи в органах МВС.