Психологія

Студенти отримують комплекс професійних знань спрямований на підготовку практичних психологів, озброєння студентів знаннями з фундаментальних та прикладних дисциплін, сучасних методик, що ґрунтуються на найсучасніших досягненнях психологічної науки, практичними вміннями та навичками для успішної майбутньої професійної діяльності. Зокрема, студенти отримають базові знання з анатомії, фізіології, соціології, психофізіології, психодіагностики, патопсихології, дефектології, соціальної, експериментальної психології тощо.

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРОГРАМНИХ ДИСЦИПЛІН

*- дисципліни за вибором

МОЖЛИВЕ МІСЦЕ РОБОТИ/ МОЖЛИВІ ПОСАДИ

- заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення (клінічний психолог, соціальний працівник), консультативна та діагностична робота у клініках соматичних та психічних захворювань,, реабілітаційних центрах, соціально-психологічних службах;

- профорієнтаційна робота, професійний добір, профадаптація, профнавчання, соціально-психологічне вивчення трудових колективів, дослідження плинності кадрів, травматизму, консультування, тощо;

- освітні, виховні та трудовиховні заклади: викладач психології в середніх навчальних закладах, психолог- вихователь та психолог- консультант у середніх спеціальних школах та дошкільних закладах, старший лаборант у психологічних лабораторіях вузів та науково-дослідних закладах, методист – лаборант на відповідних кафедрах;

- сфера управління, обслуговування, підприємництва, органи місцевої влади (консультант - психолог), менеджер соціально-психологічної служби.